Τα γαλάζια μου γράμματα

‘’Το ραβδί έχει δύο άκρες’’ Φίλες και φίλοι του Λόη, χαίρετε-αντιχαίρετε και τα τοιαύτα. Σήμερα παίδες και κοράσια δεν έχει Τσιπραίους και λοιπά συντρόφια. Ούτε Πούτιν με τις Ουκρανικές …ανδραγαθίες…

Τα γαλάζια μου γράμματα

Δεν παριστάνει τον Κάλχα Φίλες και φίλοι του Λόη χαίρετε-αντιχαίρετε και τα τοιαύτα. Μπορεί ο φίλος σας ο Λόης να έχει πολλά κουσούρια, αλλά συνωμοσιολόγο και κινδυνολόγο δε μπορείς να…