Μήνας: Ιούνιος 2022

Τα γαλάζια μου γράμματα

‘’Το ραβδί έχει δύο άκρες’’ Φίλες και φίλοι του Λόη, χαίρετε-αντιχαίρετε και τα τοιαύτα. Σήμερα παίδες και κοράσια δεν έχει Τσιπραίους και λοιπά συντρόφια. Ούτε Πούτιν με τις Ουκρανικές …ανδραγαθίες